โรงเรียนในจังหวัดนครศรีฯ
เมือง
>> เบญจมราชูทิศ
>> กัลยาณีศรีธรรมราช

>> จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ.

>> เมืองนครศรีธรรมราช

>> ท่านครญาณวโรภาสฯ

>> ปากพูน
>> โยธินบำรุง

>> ตรีนิมิตรวิทยา

พระพรหม
>> เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
>> พระพรหมพิทยานุสรณ์
>> เฉลิมราชประชาอุทิศ
ลานสกา
>> ลานสกาประชาสรรค์
>> ขุนทะเลวิทยาคม
เฉลิมพระเกียรติ
>> เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ
>> ทางพูนวิทยาคาร
ฉวาง
>> ฉวางรัชดา
>> ละอายพิทยานุสรณ์
พิปูน
>>พิปูนสังฆรักษ์ฯ
>>นางเอือยวิทยา
ทุ่งสง
นาบอน
>>นาบอน
ทุ่งใหญ่
>> ทุ่งใหญ่วิทยาคม
>>ทุ่งใหญ่เฉลิมราช
>>ทุ่งสังพิทยาคม
>>กรุงหยันวิทยาคาร
>>เสม็ดจวนวิทยาคม
บางขัน
>>บางขันวิทยา
>>วังหินวิทยาคม
ถ้ำพรรณรา1
>>ประสาธน์ราษฎร์บำรุง
ช้างกลาง
>>ช้างกลางประชานุกูล
เชียรใหญ่
>>เชียรใหญ่
>>
เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
>>ธัญญาวดีศึกษา
>>วิเชียรประชาสรรค์
ปากพนัง
>>ปากพนัง
>>
สตรีปากพนัง
>>โศภนคณาภรณ์
>>อินทร์นีวิทยาคม
ชะอวด
>>ชะอวด
>>ชะอวดวิทยาคาร
>>
ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
>>ขอนหาดประชาสรรค์
>>เกาะขันธ์ประชาภิบาล
หัวไทร
>>หัวไทรบำรุงราษฏร์
>>ทรายขาววิทยา
>>เขาพังไกร
>>แหลมราษฏร์บำรุง
>>นพคุณประชาสรรค์
ร่อนพิบูลย์
>>ร่อนพิบูลย์เกียรติ
>>ตระพังพิทยาคม
>>ควนเกยสุทธิวิทยา
>>คีรีราษฎร์พัฒนา
>>เสาธงวิทยา
จุฬาภรณ์
>>มัธยมศึกษาจุฬาภรณ
ท่าศาลา
>>ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
>>สระแก้วรัตนวิทย์
>>โมคลานประชาสรรค์
พรหมคีรี
>>พรหมคีรีพิทยาคม
>>บ้านเกาะวิทยา
นบพิตำ
>>นบพิตำวืทยา
>>คงคาประชารักษ์
สิชล
>>สิชลประชาสรรค์
>>สิชลคุณาธารวิทยา
>>ฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ
>>เทพราชพิทยาสรรค์
ขนอม
>>ขนอมพิทยา
>>ท้องเนียนคณาภิบาล
โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง
กงหรา
>>กงหราพิชากร
>>ชะรัดชนูปถัมภ์
เขาชัยสน
>>เขาชัยสน
>>หานโพธิ์พิทยาคม
ควนขนุน
>>ควนขนุน
>>อุดมวิทยายน
>>พนังตุง
>>ดอนศาลานำวิทยา
>>ปัญญาวุธ
ตะโหมด
>>ตะโหมด
>>ประชาบำรุง
บางแก้ว
>>บางแก้วพิทยาคม
ปากพะยูน
>>ปากพะยูนพิทยาคาร
>>หารเทารังสีประชาสรรค์
>>ควนพระสาครินทร์
>>มัธยมเกาะหมาก
ป่าบอน
>>ป่าบอนพิทยาคม
ป่าพยอม
>>ป่าพยอมพิทยาคม
>>นิคมควนขนุนวิทยา
เมือง
>>พัทลุง
>>สตรีพัทลุง
>>พัทลุงพิทยาคม
>>พรหมพินิตชัยบุรี
>>ประภัสสรรังสิต
>>วชิรธรรมสถิต
ศรีบรรพต
>>ศรีบรรพตพิทยาคม
>>ตะแพนพิทยา